Fokusområde: Social hållbarhet

För det här fokusområdet, social hållbarhet, finns under 2018 inga mål satta på kommunövergripande nivå. Dock har flera nämnder beslutat om utvecklingsmål inom fokusområdet. Ett program inom social hållbarhet tas fram under 2020.

Våra mål

Indikatorerna som speglar en kommuns sociala hållbarhet är framtagna av SKL. Områden som ingår är hälsa, trygghet, deltagande och inkludering, jämställdhet samt flyktingmottagande och integration.

Mer information

Klicka här för att läsa mer om arbetet med social hållbarhet i Lunds kommun.

 

Så här gör vi för att nå målen

Verksamhet
Åtgärder för att främja hälsa
Åtgärder för att främja trygghet
Lund som mänskliga rättighetsstad
Åtgärder för att främja jämställdhet och jämlikhet

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se