Kyrkoavgift och begravningsavgift

Från och med år 2000 ingår inte någon församlingsskatt i kommunalskatten, eftersom församlingar och samfälligheter inom Svenska kyrkan inte längre är kommuner utan delar av trossamfundet Svenska kyrkan.

 I stället för skatt tar de ut en kyrkoavgift via skattsedeln. Även andra registrerade trossamfund har av regeringen fått rätt att ta in avgiften via skattsedeln. De trossamfund som utnyttjar denna möjlighet framgår av tabellen nedan. Enligt Romersk-katolska kyrkans stadgar har alla medlemmar avgiftsskyldighet om de inte medgivits dispens. För övriga trossamfund, utöver Svenska kyrkan, är avgiften frivillig och förutsätter personligt medgivande.

Begravningsavgift betalas av alla skattskyldiga i landet oavsett kyrkotillhörighet. För medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften normalt i kyrkoavgiften. För medlemmar i övriga trossamfund och för personer som inte tillhör Svenska kyrkan ligger begravningsavgiften utanför kyrkoavgiften.

Avgiftssatser för registrerade trossamfund
Registrerade trossamfund Avgiftssats 2013, %
Svenska kyrkan (se även extern länk) 1,25
Svenska Missionskyrkan 1,00
Romersk-katolska kyrkan 1,00
Svenska Alliansmissionen 1,00
Svenska Baptistsamfundet 1,00
Evangeliska Frikyrkan 1,00
Frälsningsarmén 1,00
Metodistkyrkan i Sverige 1,00
Pingst, fria förösamlingar i samverkan 1,00
Bosniakiska Islamiska samfundet 1,00
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige 1,00
Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige 0,70

 

Kyrkoavgift för Svenska kyrkan

Avgiften till Svenska kyrkan varierar mellan församlingarna. Den genomsnittliga kyrkoavgiften inklusive begravningsavgiften för 2013 beräknas bli 1,25 procent, se även extern länk. Genomsnittlig begravningsavgift för 2013 beräknas bli 0,22 procent Även begravningsavgiften varierar mellan olika församlingar. Huvudman för begravningsverksamheten är normalt församlingar i Svenska kyrkan.

Källa: Skatteverket

Faktaansvarig: Cecilia Andersson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se