Skatten i Lund

Boende i Lund betalar 21,24 kronor per intjänad hundralapp. Inklusive regionskatt betalar du 32,42 kronor

Vart går skattepengarna?

 

Verksamhet

miljoner kronor

Politisk verksamhet 72
Infrastruktur, skydd mm 341
Kultur och fritid 335
Pedagogisk verksamhet 3 160
Vård och omsorg samt särskilt riktade insatser 2 665

Mer information om resultaten finns i vår årsredovisning

Kommunalskatten i Lund över tid

 
År Skatten i Lund
  Kommunen Regionen Totalt
2020 21,24 11,18 32,42
2019 21,24 11,18 32,42
2018 21,24 10,69 31,93
2017 21,24 10,69 31,93
2016 21,24 10,69 31,93
2015 21,24 10,69 31,93
2014 21,24 10,69 31,93
2013 20,84 10,39 31,23
2012 20,84 10,39 31,23
2011 20,84 10,39 31,23