Arbetet med arbetsgivarprofilering har fortsatt under 2018 och utvecklingen fortsätter in i det nya året.

Lunds kommun har under 2018 arbetat med att införa en ny vision och ett gemensamt förhållningssätt på samtliga förvaltningar. Parallellt har en ny grafisk profil tagits fram som stöd i arbetet med att tydliggöra Lunds kommuns varumärke. Ett nytt gemensamt utställningsmaterial som följer den nya grafiska profilen och visionen har tagits fram för att användas vid bland annat kommunens deltagande på olika arbetsmarknadsmässor. En arbetsgrupp har även skapats för att utveckla och hålla ihop arbetet med att profilera Lunds kommun som arbetsgivare under mässor.

Arbetet med arbetsgivarprofilering i sociala medier har fortsatt under 2018 utifrån befintlig kommunikationsplan. Jobbannonser och arbetsgivarprofilerande inlägg har annonserats på Facebook och LinkedIn. Verksamheterna har även betalat för viss annonsering på sociala medier, vilket ger bättre spridning jämfört med gratisannonser. Kommunen har också fortsatt arbetet med stafettkontot på Instagram där medarbetare visar upp sin jobbvardag två veckor i taget.

Ett studentmedarbetarprogram har startats upp under våren 2018 som möjliggjort för verksamheterna att anställa studentmedarbetare. Detta resulterade i att sju studentmedarbetare anställts i olika verksamheter för att arbeta med arbetsuppgifter som är relaterade till deras studier. Kommunen har även anordnat studiebesök och praktikplatser för studerande inom olika yrkesområden.

Inför det fortsatta arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket har en nulägesanalys som kartlägger vad som gjorts och hur kommunen ska gå vidare för att ta fram en gemensam budskapsplattform sammanställts

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se