Personal

Lunds kommun har en historiskt hög befolkningstillväxt vilket till stor del förklarar varför antalet anställda ökat årligen sedan 2015.

Ytterligare faktorer som förklarar ökningen av antalet anställda:

  • Vård- och omsorgsförvaltningen har övertagit verksamhet som drivits i privat regi.
  • Väldigt många elever från andra kommuner väljer att gå på Lunds kommunala gymnasieskolor.
  • Ökning av antalet deltagare i SFI- undervisning.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se