Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna

Kommunfullmäktige har gett följande särskilda uppdrag till nämnderna för 2018.

Särskilda uppdrag till nämnderna

Uppdrag
Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens budget 2016 utmynnar i.
Kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld i Lunds skolor.
Utreda införandet av ett musikchecksystem.
Förhandla med Skånetrafiken

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se