Händelser av väsentlig betydelse

Det händer väldigt mycket i Lunds kommun. Här har några av de större och viktigare händelserna från 2018.

Lund växer så det knakar. Inte sedan början av 1970-talet har det påbörjats så många bostäder i kommunen som det gjordes under 2018. Totalt började 1 566 bostäder byggas, varav mer än hälften är hyresrätter. Samtidigt färdigställdes 880 bostäder. Befolkningen växte med 1,4 procent och vid årsskiftet 2018/2019 fanns här 122 948 invånare.

Spårvagnsbygget har intensifierats inför att de första spårvagnarna börjar trafikera sträckan mellan Lund C och ESS under 2020. Bytet av motorvägsbro över Sölvegatan krävde omfattande insatser, då E22:an bland annat fick stängas av under några veckors tid. Inom staden genomfördes en mängd åtgärder för att skapa en attraktiv miljö. Som exempel gjordes ombyggnaden av Bantorget klar och torget fick en praktfull invigning i början av december.

I augusti fattades beslutet att Lund blir Sveriges första mänskliga rättighetsstad. Att vara en MR-stad innebär att kommunen arbetar på ett systematiskt sätt för att främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga villkor och att motverka diskriminering.

Nytt politiskt styre

Den 9 september var det val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Valdeltagandet var högt, 89,7 procent röstade i riksdagsvalet och 86,4 procent i valet till kommunfullmäktige. Det är en ökning med cirka 1,5 procentenhet jämfört med föregående vaI. Valresultaten innebär att kommunen fick ett nytt styre, Lundakvintetten, bestående  av M, L, FNL, C och KD.

Fortsatt goda resultat på skolorna

Lunds skolor fortsätter att leverera och meritvärdena i grundskolan och betygsvärdena i gymnasieskolan är fortsatt höga. Lunds nya gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, öppnade sina portar under året och den första elevkullen har precis gått sin första termin på skolan. I början av året flyttade även International School of Lund Katedralskolan (ISLK) in i sina nya lokaler på Linnégatan. Inom samverkansavtalet för gymnasieskolan har några kranskommuner ifrågasatt Lunds kommuns prissättning, vilket kan innebära en finansiell risk framöver. Det förs en dialog med berörda kommuner kring deras ifrågasättande, som i stora delar handlar om principiella frågor som rör kommunernas självstyre och val av ekonomisk modell och styrning. Prissättningsmodellen är inte ny och den har accepterats av kranskommunerna.

Utmärkelser och nomineringar

Förutom att vara en av Sveriges främsta miljökommuner, utmärkte sig Lund inom flera områden under 2018. Till exempel:

  • Tidningen fokus rankade Lunds kommun som bäst i Sverige att vara ung i och tredje bäst att bo i.
  • En hedrande andraplats i WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge där totalt 55 städer från 22 länder gick vidare till final.
  • Bästa kommun på hållbara transporter i Sverige i SHIFT:s kommunranking.
  • Habogängets kokbok har vunnit en deltävling i Lidls mästerkockstävling och blivit utsedd till Sveriges bidrag i kategorin välgörenhet i Gourmand award.
  • Årets miljöbragd till Idrottsservice för övergången till fossilfria drivmedel och arbetet för olika miljöfrågor kring till exempel konstgräsplaner.
  • Årets kulturkommun av fackförbundet Vision.
  • En andraplats i Årets cykelkommun.
  • En delad förstaplats till två av Lunds kommunala kök i Lilla Ekomatligan där landets bästa förskolor, skolor, centralkök och kök inom äldreomsorgen rankas

Upplevelser för alla

Året präglades av flera stora evenemang som Lunds kommun på olika sätt var en aktiv part i. Under våren var kommunen representerad i samband med kungabesök och FN:s säkerhetsråds vistelse. Några veckor senare sjöd det av liv när Lundakarnevalen intog staden. Strax före jul arrangerades Musikhjälpen för första  gången i Lund med stort engagemang och framgång. Samverkan mellan bland annat förvaltningar och civilsamhället bidrog till att årets upplaga, med temat ”Alla har rätt att funka olika”, slog rekord i antal engagemang från privatpersoner.

Andra viktiga arrangemang under året:

  • Senior Sport School, en sportskola riktad till deltagare 60+, genomfördes i de östra delarna av Lund i samverkan med Skåneidrotten.
  • I december hölls traditionsenligt Lundaspelen, världens största inomhusturneringar i handboll och basket för ungdomar. Deltagare från världens alla hörn bodde i kommunens skol- och idrottslokaler under turneringen.

Miljöarbete för att främja en hållbar utveckling

Ett ämne som varit mycket aktuellt under året var klimatet. Den långa vintern med stora mängder snö som därefter följdes av en lång och torr sommar påverkade kommunens  verksamheter. Gräsklippningen stoppades helt och blomsterprogrammet kortades ned. Trots bevattningsinsatser för att säkra nyare träd och träd i utsatta lägen tog de skada. Torkan skapade också foderbrist och på vissa parkytor tilläts bete. Under nästintill hela sommaren rådde också eldningsförbud i Lunds kommun. För att stötta kommunens fortsatta arbete med att nå klimatmålen har Lunds kommuns klimatpolitiska råd bildats. Sedan 1 juli 2018 köps eller serveras inget flaskvatten, det vill säga industriellt färdigbuteljerat vatten, inom kommunens verksamheter. I och med beslutet som fattades av kommunstyrelsen har Lund också antagit Svensk vattens hållbarhetsmärkning ”Kranmärkt”.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se