Ekonomi och budget

Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om en gemensam ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för de kommande tre åren. Underlaget till den kommer via trendanalyser, förändrad lagstiftning, uppföljningar med mera. Denna process av spaning, analys, planering och uppföljning kallas för Lunds kommuns ledningsprocess.

Ekonomi och verksamhetsplan

I juni fattar kommunfullmäktige beslut om det kommande årets övergripande ekonomi- och verksamhetsplan med budget (EVP). Politikerna bestämmer då om budgeten för det kommande året, hur pengarna ska fördelas, vilka mål och områden som de särskilt vill prioritera. Under året följs sedan mål och ekonomi upp regelbundet.

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021.pdf

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se