Om diariet

Dokument har en central betydelse i den offentliga verksamheten. Rätten att begära ut en allmän handling är en del av demokratin.

Lunds kommuns diarie

Alla allmänna handlingar ska registreras (diarieföras i ett diarium) eller på annat sätt ordnas systematiskt så att de går att hitta snabbt och enkelt. En del förvaltningar registrerar eller ordnar sina allmänna handlingar i mer än ett (diarie)system beroende på vad handlingen innehåller.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i kommunens diarier är respektive nämnd.

Faktaansvarig: Cecilia Åkesson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se