Hur kan jag använda diariet?

Så här gör du om du vill ta del av allmänna handlingar.

Hur och när kan jag ta del av allmänna handlingar?

Offentlighet och sekretesslagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt. Du har möjlighet att läsa handlingarna på stället. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior mot en kostnad som kommunfullmäktige bestämt. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Du har rätt att vara anonym när du vill ta del av allmänna handlingar! Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.

Om handlingen är hemlig

Du har rätt att få ett skriftligt besked om handlingen är hemlig och du inte får ta del av den. Om du då anser att kommunen har gjort en felaktig bedömning har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se