Diarium och arkiv

Här kan du söka bland ärenden i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem (diarium). I nuläget är det kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges diarium från och med 2014, samt barn- och skolnämdens och socialnämndens diarium från och med 2013 som är sökbara via webben. På sikt kommer det att kunna gå att nå fler nämnders diarium.

Sök i diariet på två olika sätt

  • Ärendelista – här kan du söka ärenden som registrerats idag, senaste veckan, senaste 14 dagarna, senaste månaden, senaste kvartalet eller senaste året.
  • Sök ärende – här kan du söka ärenden genom att ange sökord.

> Sök i vårt diarium (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Möteshandlingar inte tillgängliga i helgen

Vi uppdaterar vårt system för möteshandlingar, vilket gör att de inte är tillgängliga från klockan 18 den 28 februari till klockan 12 den 2 mars. 

Hitta rätt kontakperson

I kommunen finns fler sätt och digitala system att ordna allmänna handlingar på. Hittar du inte vad du söker så kontakta respektive förvaltningskansli.

Är du intresserad av att ta del av de ärenden och dokument som finns registrerade hos kommunens övriga förvaltningar – kontakta respektive förvaltnings registrator via kommunens medborgarcenter 046-359 50 00.

Är du intresserad av att ta del av en allmän handling som finns registrerad, kontakta registrator eller handläggare som finns angivet på ärendet via kommunens medborgarcenter 046-359 50 00 eller via e-post lunds.kommun@lund.se.

Om du är intresserad av handlingar från äldre ärenden kan du kontakta Lunds stadsarkiv. De förvarar handlingar som ska bevaras och som inte längre är aktuella för kommunens förvaltningar och bolag. Vill du veta mer kan du besöka Lunds stadsarkivs sidor:

Lunds stadsarkiv

 

Övriga handlingar eller uppgifter

Om du vill få fram andra handlingar eller uppgifter från Lunds stadsarkiv kan du skicka din fråga till stadsarkivets e-postadress:

stadsarkivet@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/publikaarenden

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se