Synpunkter och klagomål på vård och omsorg

Har du synpunkter, klagomål eller beröm på vård och omsorg? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Dina åsikter är viktiga och hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Så här lämnar du en synpunkt eller ett klagomål:

Vänd dig till enheten det gäller

Ditt klagomål eller din synpunkt blir snabbast hanterad om du vänder dig direkt till den enhet det gäller. Du kan antingen prata med personal eller ansvarig chef. Tycker du att det känns svårt att diskutera med personalen på enheten kan du vända dig direkt till förvaltningen det gäller.

Om du vill kontakta förvaltningen

Skulle du inte bli nöjd efter att ha pratat med personal på enheten, eller om du tycker det känns svårt att prata direkt med dem, kan du lämna dina synpunkter eller klagomål till förvaltningen. Synpunkter till förvaltningen lämnar du skriftligen och enklast via webben. Du kan vara anonym, men för att få svar på ditt klagomål måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Lämna synpunkt eller klagomål

Klagomål på vård- och omsorg kan också lämnas via post. Du kan skriva ett vanligt brev eller fylla i vår klagomålsbroschyr.

Broschyr - Synpunkter och klagomål på vård och omsorg

Posta ditt klagomål till:

Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 41
221 00 Lund

Vad händer sen? 

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos oss. Om du har valt att lämna dina kontaktuppgifter skickar vi en skriftlig bekräftelse till din e-post på att vi har tagit emot ditt klagomål eller din synpunkt.

Inom 10 dagar ska du få besked på vilka åtgärder som har gjorts eller som planeras. Ibland kan ett ärende vara komplicerat och kräva längre utredningstid. Då ska ansvarig chef kontakta dig för att informera om fördröjningen.

Hjälp med klagomål på vård och omsorg

Om du inte är nöjd med hur vi hanterat ditt klagomål på vård eller omsorg kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden kan också hjälpa dig om du inte är bekväm med att kontakta oss med ditt klagomål.

Patientnämnden