Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är ett partnerskap mellan en eller flera idéburna organisationer och kommunen. IOP kan användas när varken traditionella föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form för att driva och utveckla en verksamhet.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och annan samverkan

Ett IOP-avtal skrivs oftast runt en speciell verksamhet som den idéburna organisationen ansvarar för men som kommunen vill delta i och stötta. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla. I dagsläget finns det flera offentliga partnerskapsavtal mellan Lunds kommun (socialnämnden) och idéburen sektor i Lund.

Lunds Överenskommelse med den idéburna sektorn

Pågående IOP

Kvinnojouren

Sociala aktiviteter och förebyggande stöd mot våld i nära relationer
Parter: Socialnämnden och Kvinnojouren Lund

Träffpunktverksamhet för personer med psykisk ohälsa

Parter: Socialnämnden och Riksförbundet Social och Mental Hälsa i Lund

RådRum

Rådgivningsverksamhet för nyanlända
Parter: Socialnämnden, Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund och Hållbar Utveckling Skåne

Fontänhuset

Rehabiliteringsfrämjande stöd för personer med psykisk ohälsa
Parter: Socialnämnden och Fontänhuset Lund

Du kan läsa mer om vad idéburet offentligt partnerskap innebär här:
Idéburet offentligt partnerskap

Andra exempel på samverkan

Förutom IOP pågår det många andra samverkansprojekt och aktiviteter mellan Lunds kommun och idéburen sektor. Inom kommunens öppna seniorverksamhet pågår ett samarbete med flera olika pensionärsföreningar och andra föreningar för att erbjuda kommunens äldre ett så stort utbud av aktiviteter och av social samvaro som möjligt. Ett exempel är Världen i Lund, ett mångkulturellt samarbete med olika föreningar som drivs av vård- och omsorgsnämnden. Världen i Lund syftar till att främja sociala aktiviteter för seniorer och deras anhöriga med bakgrund från hela världen.

Förhoppningen är att Överenskommelsen ska leda till fler samverkansprojekt och aktiviteter som ovan, där fler föreningar/organisationer kan delta. Överenskommelsen intention är att främja samverkan som inkluderar en mångfald av föreningar.