Lunds Överenskommelse med idéburen sektor

Vill du, din förening eller organisation engagera er i att stärka samverkan kring frågor som är viktiga för Lund och Lundaborna? Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgaren.

Överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor

Anslut din förening till Överenskommelsen

Alla föreningar och organisationer i Lund kan löpande ansluta sig genom att skicka in ett styrelseprotokoll med beslut om att föreningen/organisationen vill ansluta sig. Förutsättningen är att föreningen utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och att föreningen gynnar samhälls- och medlemsintresset.

Skicka styrelseprotokollet till kommunkontoret@lund.se, ange Lunds Överenskommelse i rubrikraden.

Samverkansplan för Överenskommelsen

Nu arbetar vi vidare med Överenskommelsen och går in i genomförandefasen. Det innebär bland annat att en samverkansplan håller på att arbetas fram för Lunds Överenskommelse. Planen bygger på de principer och åtaganden som finns i styrdokumentet Lunds Överenskommelse. Mellan oktober 2019 och februari 2020 hölls flera workshops tillsammans med idéburen sektor i Lund och föreningar hade möjligheter att lämna förslag på områden och aktiviteter som kan finnas i samverkansplanen. Planen beräknas vara klar under våren 2020.

Processbild för Överenskommelsen

Samverkansgrupp för Lunds Överenskommelse

Arbetet med Lunds Överenskommelse sker i samverkan. Samverkansgruppen består av följande representanter:

Ulrika Dagård, kommunkontoret, Lunds kommun
Annika Ekelund, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun
Jari Kajanne, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun
Thomas Göransson, vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun
Karin Wikingsson, vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun
Pia Forsberg, socialförvaltningen, Lunds kommun
Bengt Selander, Finsam, Lund
Marianne Lager, Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund, PIL
Åsa Alström Johannesson, Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete, LIPS
Bo Sandahl, Svenska kyrkan
Johan Lindén, S:t Thomas av Aquino församling, Katolska kyrkan
Gösta Ekelund, Lunds frivilliga samhällsarbetare
Cecilia Mallard, ABF MittSkåne

Vad innebär Överenskommelsen?

Syftet är att stärka förutsättningarna för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete. Lunds kommun vill uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som opinionsbildare och röstbärare, samt stärka idéburen sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen.

Så har Överenskommelsen arbetats fram

Initiativet till att arbeta fram en lokal överenskommelse kom från PIL (Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete). Överenskommelsen har arbetats fram i olika grupper med representanter från kommunen och idéburen sektor. Kommunfullmäktige fattade i januari 2019 beslut om Överenskommelsen.

Anslutna föreningar

Följande föreningar är anslutna till Lunds Överenskommelse

 1. ABF MittSkåne
 2. Akdemiska Föreningen
 3. Almandeiska föreningen Skåne
 4. Byalag i Odarslöv 
 5. Eos Care 
 6. Equmenia Lund Västerkyrkans unga
 7. Hörselskadades förening i Lund
 8. IM Lunds Lokalförening
 9. Kreativa akademin
 10. Kuratorskollegiet
 11. Kvinnojouren i Lund
 12. Lilla Teatern, Lund
 13. Linero Idrottsförening
 14. LIPS – Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbete
 15. Lunds frivilliga samhällsarbetare
 16. Lunds Naturskyddsförening
 17. Lunds studenters folkdanslag
 18. Lunds universitets studentkårer (LUS)
 19. PIL – paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund
 20. Real fighter sällskap
 21. Rädda Barnen
 22. Röda korsets ungdomsförbund, Lund
 23. S:t Thomas av Aquino församling
 24. Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, Lund
 25. Svenska kyrkan Lunds pastorat 
 26. Tamam Lund
 27. Unicef, Lund

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/overenskommelsen

Kontakt

Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet inriktning mänskliga rättigheter

Telefon:046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se