Varför Almedalen?

För tionde året i rad åker politiker och tjänstemän från Lunds kommun till Almedalen. Även i år är Lund en del av Öresundshuset – Skånes nav under politikerveckan. En delegation bestående av ledande politiker och tjänstemän deltar under veckan för att sätta fokus på viktiga frågor för Lunds kommun. Anledningarna till varför kommuner och myndigheter väljer att delta under veckan kan vara många. Här berättar vi om varför Lunds kommun deltar.

Det handlar om…

Synlighet

Att vara i Almedalen är ett sätt att knyta viktiga kontakter och att förtydliga och verka för skånska frågor i en nationell kontext. Här kan vi knyta kontakter för satsningar i Lund som är av nationell betydelse.

Möten

Almedalen är ett unikt tillfälle att träffa och samtala med beslutsfattare då seminarierna är öppna för alla. Att arrangera runda-bordssamtal ger också våra politiker och tjänstemän möjlighet att fördjupa olika frågeställningar som är viktiga för Lunds utveckling med personer som är på plats i Visby.

Lärande

Seminarierna berör många ämnesområden som är relevanta för styrning och ledning av en kommun, samlat på ett ställe. Det gör vårt deltagande till ett unikt lärtillfälle med intensiv lärandeeffekt under denna vecka.

Vad gör Lunds kommun i år?

Vi är en del av Öresundshuset och kommer att ha tre egna seminarier och vara med och koordinera de fyra Morgenmad som hålls måndag-torsdag i Almedalsveckan. Våra egna seminarier handlar om hur vi ska locka fler utländska arbetstagare till Lund, om vad som krävs av en stad när höghastighetstågen börjar byggas och så diskuterar hur vi kan omvandla forskningens insikter i praktiken.

Politiker och tjänstepersoner från Lunds kommun kommer också att ingå i andra arrangörers seminarier. Utöver det arrangeras 6-7 stycken rundabordssamtal där företrädare för kommun får chansen att mötas och samtala kring fokusfrågor för olika förvaltningar i kommunen.

Vad är Öresundshuset i Almedalen?

Öresundshuset i Almedalen drivs av tre huvudpartners: Region Skåne, Malmö stad och Lunds kommun. Målet är att Öresundshuset ska vara en arena och mötesplats för politiska samtal och möten i frågor som är viktiga för Öresundsregionen och Skåne. Genom dialog med beslutsfattare är vi övertygade om att vi kan lära oss mer om hur vi tillsammans kan bygga ett bättre samhälle.

Hur mycket kostar Lunds kommuns medverkan i Almedalen?

Vår totala budget är 700 000 kronor. Då ingår partnerskapet i Öresundshuset, kostnader för våra seminarier samt boende och resa för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt de tjänstepersoner och politiker som jobbar med arrangemanget, och/eller deltar i något av kommunens egna seminarier.

Vill du följa oss?

Vill du ta del av det som sker i Visby finns det under relaterad information länkar till Öresundshuset. Alla seminarier direktsänds i år via www.facebook.com/oresundshuset . I sociala medier kan du följa #oresundshuset, #lundskommun, #lundpol #lovelund och #lundfrågar.