Förtidsröstning, budröstning och brevröstning

Du kan förtidsrösta var som helst i landet med ditt röstkort och din id-handling om du inte kan rösta på valdagen. Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen.

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud eller ambulerande röstmottagning.

Läs mer om budröstning och ambulerande röstmottagning på Valmyndighetens hemsida.

Brevrösta från utlandet

Du kan brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat. Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, skicka sin röst med posten. För mer information och beställning av material, kontakta Valmyndigheten.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se