Anslag: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-25

Protokollet från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträde 2021-08-25 §§ 48-56 är nu justerat. Period när anslaget finns publicerat:2021-09-03--2021-09-26. Förvaringsplats för anslaget är vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A LUND. Kontakt epost: vardochomsorg@lund.se