Tekniska nämndens arbetsutskotts Protokoll 2021-06-01 § 20

Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll från 2021-06-01 § 20 är nu justerat

Styrelse eller nämnd
Tekniska nämnden arbetsutskott 

Sammanträdesdatum
2021-06-01

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 20

Period när anslaget finns publicerat
2021-06-02 till 2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Monica Gonzalez Perez

Kontakta nämnden