Tekniska nämnden 2021-05-19

Tekniska nämndens protokoll från den 2021-05-19 är nu justerad.

Styrelse eller nämnd
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-05-19

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 175–205, varav § 178 och 181 är omedelbart justerade

Period när anslaget finns publicerat
2021-06-02 till 2021-06-25

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Monica Gonzalez Perez

Kontakta nämnden