Anslag: Tekniska nämnden 2021-08-17

Protokollet från tekniska nämnden 2021-08-17 är nu justerat

Styrelse eller nämnd
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-08-17

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 251–268

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-01 till 2021-09-23

Förvaringsplats för anslag/bevis
Tekniska förvaltningen

Kontakta