Tekniska nämnden 2021-04-21 § 150-153

Protokoll från tekniska nämnden 2021-04-21 § 150-153 är nu justerat

Styrelse eller nämnd
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-04-21

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 150 - 153

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-22 till 2021-05-14

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Protokoll från tekniska nämnden

Sekreterare
Monica Gonzalez Perez

Kontakta nämnden