Tekniska nämnden 2021-04-08

Protokoll från tekniska nämnden 2021-04-08 är nu justerat

Styrelse eller nämnd
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-04-08

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 108 - 136

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-22 till 2021-05-14

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Protokoll från tekniska nämnden

Sekreterare
Monica Gonzalez Perez

Kontakta nämnden