Tekniska nämnden 2020-12-09

Protokollet från tekniska nämnden 2020-12-09 är nu justerat

Styrelse eller nämnd
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-12-09

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 338–366, varav § 345 och 349 är omedelbart justerade

Period när anslaget finns publicerat
2020-12-17 till 2021-01-08

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Protokoll från tekniska nämnden 

Sekreterare
Monica Gonzalez Perez

Kontakta nämnden