Tekniska nämnden 2020-12-09

Protokollet från tekniska nämnden är nu justerat

Styrelse eller nämnd
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-12-09

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 345, § 349

Period när anslaget finns publicerat
2020-12-11 till 2021-01-02

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Protokoll från tekniska nämnden

Sekreterare
Monica Gonzalez Perez

Kontakta nämnden