Kungörelse: Samråd om Fördjupning av översiktsplanen för Veberöd

Nu är det samråd för fördjupning av översiktsplanen för Veberöd.

Styrelse eller nämnd
Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2021-02-01

Period när kungörelsen finns publicerad
2021-02-01 till 2021-05-07

Förvaringsplats för kungörelse
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen
Elin Karlsson

Kungörelse

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Ambitionen är att Veberöd ska utvecklas och samtidigt ha kvar sin identitet och sina kärnvärden.

I kommunens samrådsförslag växer Veberöd inom tätortgränsen för att bevara den värdefulla jordbruksmarken och naturområdena. En förtätning ger inte bara fler bostäder utan också fler arbetstillfällen och bättre förutsättningar för de lokala butikerna, restaurangerna och annat näringsliv på orten.

Sista dag att lämna synpunkter på förslaget är 7 maj, samrådet startar den 1 februari.

Hela förslaget hittar du på lund.se/fopveberod.

Där kan du också lämna synpunkter (yttranden) via en e-tjänst. Vill du lämna synpunkter som brev skickar du det till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

En utställning och hela handlingen finns på medborgarcenter/biblioteket i Veberöd. Hela förslaget finns också bland annat i kommunhuset Kristallen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 1 februari 2021
Byggnadsnämnden

E-post

Ann-Sofi Ahlgren