Kungörelse: Samråd om detaljplan för kvarteret Margretedal

Nu är det samråd om detaljplan för kvarteret Margretedal

Styrelse eller nämnd
Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2020-12-07

Period när kungörelsen finns publicerad
2020-12-07 till 2021-02-26

Förvaringsplats för kungörelse
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen
Maja Skog

Kungörelse

Detaljplan för kvarteret Margretedal (Stora Södergatan-Södra vägen-Tullgatan-Södra Esplanaden) hålls tillgänglig för samråd på Kristallen, Brotorget 1, Lund från och med den 7 december 2020 och 26 februari 2021.

Handlingar finns också tillgängliga i Lundasamlingen på Stadsbiblioteket, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund.
Handlingarna finns även tillgängliga på webben.

Syftet med planen är att möjliggöra en omvandling och förtätning av kvarteret Margretedal med i huvudsak bostäder. Planområdet föreslås även innehålla publika lokaler, en ny sträckning av Hardebergaspåret, parkeringsanläggning och park.

Förslaget berör samfällt område och hålls tillgängligt för delägarna i samfälligheterna:

  • Lilla Råby S:2 (väg) - marksamfällighet
  • Lunds Södra GA:2 (ledningar) - anläggningssamfällighet
  • Harlösabanan GA:2 (väg) - anläggningssamfällighet

Synpunkter lämnar du antingen via webbsidan Lunds tätort - detaljplaner på gång , via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller vanlig post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND senast den 26 februari 2021.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 7 december 2020
STADSBYGGNADSKONTORET

E-post

Ann-Sofi Ahlgren