Anslag: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst

Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst är nu justerat

Styrelse eller nämnd

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 1-5

Period när anslaget finns publicerat

2021-10-07 till 2021-10-28

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, Stora Södergatan 47, Lund

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden

Kontakta nämnden