Anslag: Kultur- och fritidsnämnden

Protokollet från kultur- och fritidsnämnden är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-19

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 59-62

Period när anslaget finns publicerat

2021-04-21 till 2021-05-12

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, Stora Södergatan 47, Lund

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden

Kontakta nämnden