Anslag: Kommunstyrelsens miljö och hälsoutskott

Protokollet från kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum
2021-04-13

Paragrafer i protokollet som justerats
§13-19

Protokoll från kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott

Period då anslagt finns publicerat
2021-04-22 till 2021-05-13

Förvaring för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden