Anslag: Kommunstyrelsen 2021-09-29, § 321

Paragraf § 321 från kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-29 är nu justerad.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-29

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 321 (omedelbart)

Period när anslaget finns publicerat
2021-09-29 till 2021-10-21

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Protokollsutdraget finns tillgängligt här