Anslag/bevis: Byggnadsnämnden 2020-08-20

Byggnadsnämnden

Organ
Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-20

Paragrafer
§§ 141-165

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2020-09-02

Datum då anslag/bevis tas ned
2020-09-24

Förvaringsplats för anslag/bevis
Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Sekreterare
Jenny de Navarro Jones