Anslag: Barn- och skolnämnden 2021-03-23

Protokollet från barn- och skolnämnden den 23 mars 2021 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-23

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 44-70

Period när anslaget finns publicerat
2021-03-29--2021-04-20

Förvaringsplats för anslag/bevis
Skolkontoret, Stora Södergatan 47, Lund

Protokollet finns att läsa här
Kontakta nämndsekreterare.