Kungörelse: Ansökan om bygglov för Skarpskytten 2

Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus på fastigheten Skarpskytten 2, Skarpskyttevägen 14 A

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2021-04-23

Period när kungörelsen finns publicerad

2021-04-23 till 2021-05-11

Förvaringsplats för kungörelse

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Fredrika Lönnaeus

Kungörelsen

Lunds byggnadsnämnd har fått in en bygglovsansökan för åtgärder på ett flerbostadshus på fastigheten Skarpskytten 2. Byggnaden föreslås ändras utvändigt. Bland annat förlängs balkongerna ut över mark som enligt detaljplan inte får bebyggas.

Du som är närmast berörd av sökt bygglov har nu möjlighet att lämna synpunkter, till exempel om du bor i området eller äger en fastighet där.

Du kan ta del av handlingarna genom att kontakta Medborgarcenter: lunds.kommun@lund.se,

046-359 50 00 eller Brotorget 1 i Lund.

Lämna skriftliga synpunkter senast den 11 maj 2021 till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 LUND. Glöm inte att ange namn och postadress.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun