Kungörelse: Ansökan om bygglov för Apotekaren 11

Ansökan om bygglov för inredning av fyra vindslägenheter på fastigheten Apotekaren 11, Klostergatan 3 E

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2021-04-28

Period när kungörelsen finns publicerad

2021-04-28 till 2021-05-12

Förvaringsplats för kungörelse

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Mia Miettinen Wik

Kungörelsen

Lunds byggnadsnämnd har fått in en bygglovsansökan på fastigheten Apotekaren 11. Ansökan avser inredning av fyra vindslägenheter. Detta innebär en avvikelse från detaljplanen som anger att vinden inte får inredas om byggnaden uppförs till högsta tillåtna våningsantal.

Du som är närmast berörd av sökt bygglov har nu möjlighet att lämna synpunkter, till exempel om du bor i området eller äger en fastighet där.

Du kan ta del av handlingarna genom att kontakta Medborgarcenter: lunds.kommun@lund.se, 046-359 50 00 eller Brotorget 1 i Lund.

Lämna skriftliga synpunkter senast den 12 maj 2021, till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 LUND. Glöm inte att ange namn och postadress.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun