Anslag:Servicenämnden 2021-04-14

Protokollet från servicenämndens sammanträde 2021-04-14 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Servicenämnden

Sammanträdesdatum
2021-04-14

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 23-27

Period när anslaget finns publicerat
2021-04-20 till 2021-05-12

Förvaringsplats för protokollet
Serviceförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Protokoll från servicenämnden 2021-04-14

Kontakta nämnden