Anslag: Servicenämnden 2020-10-14

Servicenämnden 2020-10-14

Styrelse eller nämnd

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

§ 68-70

Period när anslaget finns publicerat

2020-10-16 till 2020-11-07

Förvaringsplats för anslag /bevis

Serviceförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Anna Månsson