Anslag/bevis: Miljönämndens sammanträde 2020-09-10

Miljönämndens sammanträde 2020-09-10

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-10

Paragrafer

§ 61

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-09-11

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-10-03

Förvaringsplats för anslag/bevis

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Anna Kristensen