Anslag/bevis: Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-27

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-27

Organ

Kommunfullmäktiges protokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Paragrafer

§ 207-230

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-09-09

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-10-01

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare

Gunnar Jönsson

E-post

Gunnar Jönsson