Anslag/bevis: Socialnämndens myndighestutskott 2020-06-22

Socialnämndens myndighestutskott 2020-06-22

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-06-22

Paragrafer

§ 324–332

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-06-23

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-07-14

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Sekreterare

Boel Hansson