Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott 2020-09-07

Socialnämndens myndighetsutskott 2020-09-07

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-07

Paragrafer

425-432

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-09-08

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-09-29

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Sekreterare

Boel Hansson