Anslag: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-10-14

Protokoll AU

Styrelse eller nämnd

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

§ 44-54

Period när anslaget finns publicerat 

2020-10-16 till 2020-11-09

Förvaringsplats för anslag /bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Sekreterare

Helena Falk