Anslag: Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-10-01

Tekniska nämnden

Styrelse eller nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-01

Paragrafer

§ 26-32

Period när anslaget finns publicerat 

2020-10-15 till 2020-11-06

Förvaringsplats för anslag /bevis

Tekniska förvaltningen, brotorget 1, Lund

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez