Anslag: Tekniska nämnden 2020-10-14

Tekniska nämnden

Styrelse eller nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

§ 277-279, 283

Period när anslaget finns publicerat 

2020-10-15 till 2020-11-09

Förvaringsplats för anslag /bevis

Tekniska förvaltningen, brotorget 1, Lund

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez