Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott 2020-09-14

Socialnämndens myndighetsutskott 2020-09-14

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Paragrafer

§ 61

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-09-15

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-10-06

Förvaringsplats för anslag/bevis

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Pia Forsberg