Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott 2020-07-20

Socialnämndens myndighetsutskott 2020-07-20

Organ
Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-07-20

Paragrafer
§§ 357–377

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2020-07-21

Datum då anslag/bevis tas ned
2020-08-11

Förvaringsplats för anslag/bevis
Socialförvaltningen, Brotorget 1

Sekreterare
Pia Forsberg