Anslag/bevis: Servicenämndens arbetsutskott 2020-09-07

Servicenämndens arbetsutskott

Organ
Servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-09-07

Paragrafer
§ 1

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2020-09-07

Datum då anslag/bevis tas ned
2020-09-29

Förvaringsplats för anslag/bevis
Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Sekreterare
Anna Månsson