Anslag: Servicenämnden 2020-11-11

Servicenämnden 2020-11-11

Protokollet är nu justerat.

Beslutande organ
Servicenämnden

Sammanträdesdatum
2020-11-11

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 71-82

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-13 till 2020-12-05

Förvaringsplats för anslag
Serviceförvaltningen Brotorget 1, Lund

Sekreterare
Anna Månsson