Anslag/bevis: Servicenämnden 2020-08-26

Servicenämnden 2020-08-26

Organ
Servicenämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Paragrafer
§§ 54-59

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2020-09-01

Datum då anslag/bevis tas ned
2020-09-23

Förvaringsplats för anslag/bevis
Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Sekreterare
Anna Månsson