Miljönämndens sammanträde 10 september 2020

Miljönämndens sammanträde 10 september 2020

Organ 

Miljönämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10

Paragrafer 

§ 59-60, 62-68

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras) 

2020-09-16

Datum då anslag/bevis tas ner 

2020-10-08

Förvaringsplats för anslag/bevis

Miljöförvaltningen 

Sekreterare 

Anna Kristensen