Anslag: Kommunstyrelsen 2020-10-07

Kommunstyrelsen 2020-10-07

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-07

Paragrafer

§ 281-326

Period när anslaget finns publicerat 

2020-10-15 till 2020-11-06

Förvaringsplats för anslag /bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare

Eva Kristiansson